فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه

دانلود پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 67 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست پایه یازدهم -تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش

دانلود پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست پایه یازدهم -تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 52 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - زباله فاجعه محیط زیست

دانلود پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - زباله فاجعه محیط زیست نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 77 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - انرژی حرکت زندگی

دانلود پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - انرژی حرکت زندگی نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 69 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگ

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - هوا ، نفس زندگی

دانلود پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - هوا ، نفس زندگی نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 49 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - خاک ، بستر زندگی

دانلود پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - خاک ، بستر زندگی نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 45 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یاد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - آب ، سرچشمه زندگی

دانلود پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم - آب ، سرچشمه زندگی نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 57 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یاد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستگاه حرکتی (استخوانها و اسکلت و ماهیچه و حرکت) فصل سوم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

عنوان: دانلود پاورپوینت دستگاه حرکتی (استخوانها و اسکلت و ماهیچه و حرکت) فصل سوم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 34 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان بر

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه شناسی یازدهم انسانی

عنوان: پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه شناسی یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 9 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی